כריכה בסרט

בדפוס הנצחון ניתן לכרוך את כל סוגי הכריכות גם במהדורות בודדות.