מדבקות מתפרקות

מדבקות מתפרקות? מדבקות מתפוררות? דפוס הנצחון מדפיס לכם נכון.