Posts Tagged: מדבקות לבקבוקי יין

מדבקות / תוויות לבקבוקי יין

Posted by & filed under מוצרי פרסום.

להרגיש את האיכות כבר מהבקבוק יין טוב משתמר ומשתבח עם הזמן, ככה גם הדפוס עם המכשור הדיגיטלי שלנו אפשר להגיע לרמות דפוס חדשות בקלות. מדבקות ותוויות לבקבוקים: יין, שמן, בירה – נדבקים לאיכות! אולי אתם רוצים הדפסת מדבקה עם הטבעת זהב, אולי דווקא הדפסה עם כסף, הדפסה בלבן, או הדפסה צורנית – מדבקות מכל הסוגים […]