Posts Tagged: בית דפוס תפריטים

תפריטי פלסטיק

Posted by & filed under מוצרי פרסום.

הדפסת תפריטים שמחזיקים לאורך זמן  מהיום אתם לא צריכים לחשוש מבלאי תפריטים: תפריטי פלסטיק מחזיקים לאורך זמן וניתנים לשטיפה התפריטים נקרעו? התפריטים התלכלכו? חסרים תפריטים במסעדה? לא עוד אצלכם: מהיום, יש לכם תפריטים מודפסים על פלסטיק שגם אם במקרה התלכלו, תמיד ניתן לשטוף והם כמו חדשים.