Posts Tagged: מדבקה מסתירה

מדבקות להסתרה

Posted by & filed under מוצרי פרסום.

הדפסתם טעות? אתם יכולים לתקן אותה באמצעות מדבקה שמסתירה: שירות הדפסת מדבקות לתיקון טעויות, מדבקות אטומות בדפוס הניצחון. מדבקות אטומות – מדבקות לתיקון טעויות)  מדפיסים בדפוס הניצחון מהיום, לא צריך לזרוק חומרים מודפסים אשר נפלה בהם טעות, אפשר פשוט להשתמש במדבקה לתיקון טעות, לכסות ולהסתיר את המקום בו היא מופיעה ולהדפיס על גבי המדבקה את התוכן […]